Klart Carl Bildt skall kunna blogga!

Det diskuteras i tidningarna igår ifall Carl Bildt skall kunna blogga fast han är utrikesminister. Jag hörde en kort nyhet igår där man sa att Bertil Torekull på DN-debatt gått emot att Bildt skall kunna blogga och sagt att media tappar makten om utrikesministern bloggar.

Min första tanke var att klart att Bildt skall kunna blogga. Bakgrunden är att jag upplever att mediabilden alltid är fel, i alla fall i samtliga fall där jag känt till bakgrunden i en fråga så har bilden som förmedlats via media varit fel. Därför bör politikerna få möjlighet att ge sin ocensurerade version, utan att media filtrerar bort information genom att klippa och förenkla och på det sättet styra vad som får komma fram.

Ett exempel: I början av 90-talet var jag anställd på Regeringskansliet på IT-avdelningen. Hela personalen fick en inbjudan att lyssna på Odd Engström när han presenterade årets statsbudget. Engström var då statsekreterare på finansen.

Jag har svårt för sossarna för jag tycker inte om deras trick att som jag upplever det säga en sak och göra en annan, men Odd Engström som person gillade jag verkligen. Presentationen var ett retoriskt mästerverk och jag kände verkligen att vi hade en stark och bra regering som arbetade med att lösa de problem som fanns. En 5:a åt politikerna. På kvällen lyssnade jag på Rapport. Kvällens stora nyhet var statsbudgeten, men vad valde man att tala om; Jo man ägnade över tio minuter, nästan hela reportaget, åt en detaljfråga där det fanns en tydlig konflikt, både vinnare och förlorare. I det sammanhanget klipppte man in Odd Engström som fick uttala sig om just den frågan. Han gjorde en dålig insats, där och då i det klippet. Min känsla efter reportaget på kvällen var helt annorlunda. Min känsla förmedlad av mediabilden var: ”Politikerna har fel och är inkompetenta. De klarar inte att styra landet. Vi borde byta regering.”

Min slutsats blev, och det var skrämmande att tänka så, ”Det kanske skulle finnas en statsstyrd television, trots allt!”. Nästan som i öststaterna på den tiden. Jag överdriver ) . Den mer sansade slutsatsen blev ”Den bild som media förmedlar är falsk och inte alls så objektiv som jag tidigare trott.” och jag känner även att det är inte konstigt att vi får ett stort politikerförakt på det här sättet.

Åter till Bildt. Bertil Torekull uttryckte sina åsikter på DN Debatt. Jag hade ju min åsikt klar baserat på det media hittills hade förmedlat. Utrikesministern skall visst få blogga. Bara för att granska mina källor sökte jag upp artikeln och fick återigen samma insikt. Den bild jag hade fått var fel. Torekull hävdar istället att problemet är när utrikesministern använder sin privata blogg för att framföra en falsk bild vilket exemplifieras här:

När Expressen på en enda punkt genom sin politiske redaktör medger ett sakfel i en radiointervju skriver Bildt att Expressen ”backar helt och hållet” (vilket inte är fallet).

En av våra högsta politiska förtroendemän använder på detta sätt en av honom själv kontrollerad plattform för att döma i en tvist om hans politiska vandel och är i bästa Hugo Chávezstil sin egen skiljedomare.

Och jag inser att jag återigen har blivit förförd. Läs själv debattinlägget. Klart att det blir fel om utrikesminister Bildt gör sådana sakfel. Förresten kan jag lita på att bilden Torekull förmedlar ovan är sann? Det tror jag, men vem vet?

Klart att utrikesminister Carl Bildt skall kunna blogga, men om han gör sakfel i sina texter skall media (och bloggvärlden som i framtiden kommer att ta alltmer av medias roll) med all kraft kritisera honom för det.

Förhoppningsvis leder bloggandet till en öppen debatt via ocensurerade bloggar till ökad öppenhet, vilket Bildt sägs vilja, och i just den åsikten stödjer jag honom. Hoppas att bloggandet kan bidra till att ge bättre, rikare och mindre infantiliserande information till medborgarna, då bidrar vi som bloggar starkt till en bättre framtid. Hoppas det.