Paradigmskifte: Från reduktionism till helhetsperspektiv!

Nedan finns mitt svar till inlägg på maillistan för AgileSweden.org kring ”Aktiv förvaltning”.

Härligt. Nu börjar det bli något. Äntligen!

Jag har talat med Peter Tallungs om detta flera gånger och anser att han inom detta område är före sin tid. Det är bra med fler som tycker likadant. Detta borde finnas med som en del av Agile, absolut. Peter kallar det ”Aktiv förvaltning”. En svårighet ligger i att hitta en bra översättning till engelskan av det begreppet. =)

Det finns egentligen inte så mycket mer att tillägga förutom att jag ser detta som en del av en megatrend där vi går från reduktionism mot helhetsperspektiv. Jag hörde det av en organisationskonsult, Frank Stenman på Lorensbergs organisationskonsulter i ett föredrag nyligen och det stämmer med vad jag själv upplever inom många olika områden.

Reduktionism är synsättet att saker bäst kan förstås genom att man bryter ner det i sina beståndsdelar och undersöker delarna var för sig. Exempelvis: atomen -> elektroner -> kvarkar -> strängteori

Helhetsperspektivet och dess överlägsenhet är tydligt i detta fall och ställer krav på de som skall arbeta med att utveckla en verksamhetsfunktionen (eller capability) att de vågar se helhetsperspektivet och agera därefter, fast problemet är kanske att ledningen, eller den rådande synen på verksamheten(och IT), inte tillåter sånt tänkande fullt ut.

Om Frank Stenman har rätt så kommer det tänkandet att bli mer och mer etablerat i takt med paradigmskiftet från reduktionism till helhetsperspektiv.