REST/Atom dominerande teknik för webservices?

Ett starkt intryck av PDC 2008 i Los Angeles är satsningen mot REST. Det talas inte längre om ws-* längre för att bygga webservices. Lösningarna finns kvar och är berättigade i vissa lägen men för 80% av tjänsterna verkar REST vara rätt väg att gå.

När man anropar en tjänst så finns möjlighet att ange vilket format man önskar på resultatet. De två stora formaten är JSON och Atom. Det finns starkt stöd i .NET för att generera både Json- och Atom-feeds, men tyvärr är stödet begränsat för att på ett enkelt sätt ta feeds och fylla POCO-objekt. Möjligen har jag missat någon teknik och stödet kommer garanterat kompletteras. Microsofts satsning på denna teknik visas i att det nya Windows Azure, dvs tekniken för att hämta och lämna data i molnet, bygger på REST/Atom för att hämta och lämna data. REST/Atom är en Agile teknik för webservices.

Läs mer om REST i en bra artikel på MSDN.

PDC i Los Angeles 2008

Microsoft har många nyheter på gång. PDC är kul, lärorikt och inspirerande. Det kommer ytterligare chanser redan nästa år. Tydligen är det så mycket nytt på gång. 

Det jag fann mest intressant i år var utvecklingen mot deklarativ programmering. Man dekorerar sina klasser och metoder med attribut som styr beteende istället för att skriva ytterligare kod. En annan insikt är att Silverlight/WPF verkligen kommer starkt även för vanliga applikationer som vi konsulter skapar ute på företagen. Tidigare uppfattade jag Silverlight som enbart ett svar på Adobe Flash enbart – för att kunna göra ”coola” ungdomssajter eller reklamsidor.

En av de största överraskningarna var att Microsoft tydligen bygger ett ramverk för att bygga ”business applications”. Det består av Silverlight + Entity Framework kombinerat med deklarativ programmering för verksamhetsregler. Jag fick insikt efter att ha lyssnat på ett föredrag på PDC. Föredragshållaren heter Jamie Cool. Ett passande namn för det de visade. Videon finns här. Jamie Cool nämnde om ett projekt Alexandria som arbetar med detta. Jag mailade Jamie Cool och anmälde mig som deltagare – så nu får jag de senaste nyheterna – jag hoppas att jag får tid också.

Microsoft säger inte det tydligt men jag anser att designen är inspirerad av Ruby On Rails(RoR). Microsoftsutvecklare och produktägare har lärt sig av RoR och t.ex. deras ”Convention over Configuration”. Avsikten är alltså att ramverket inte skall erbjuda tusen alternativ utan ett sätt att utföra en viss uppgift. Det har visat sig bli både bättre och effektivare för användaren av ramverket.

Det negativa med PDC och Microsoft är naturligtvis att de talar till 90% om saker som kommer i nästa version eller senare. Det är, och har alltid varit, en del av deras strategi. De är öppna med sina planer men samtidigt så medför det att kunderna väljer att avvakta och invänta den kommande versionen och väljer därmed inte konkurrentens lösning.