Ny demokrati inom EU?

Detta meddelande fick jag precis del av via FaceBook:

Inom det närmaste året ska följande poster tillsättas: en permanent ordförande för Europeiska rådet, en representant för utrikes- och säkerhetspolitik, en talman för parlamentet, en ordförande för kommissionen. Trots att Lissabonfördraget säger att: ”In all its activities, the Union shall aim to eliminate inequalities and to promote equality, between men and women” har INGEN kvinna ens nominerats till någon av dessa poster.  Om uppropet får minst en miljon underskrifter så måste EU-kommissionen ta upp frågan, enligt principen för deltagandedemokrati i  Lissabonföredraget. Tycker du att det är hög tid att få in fler kvinnor på de högsta positionerna i EU, skriv under genom att gå in på länken nedan! Det går blixtsnabbt att gå in och registrera sitt namn och du ser direkt hur många som gjort detsamma (senast jag kollade var det över 132 000). 

http://www.femalesinfront.eu 

Normalt skickar jag inte ut liknande upprop, men just den här känner jag är extra viktig och det är också ett intressant exempel på sociala medier där Facebook är mest framträdande. Det är också ett intressant försök till att påverka EU med deltagandedemokrati enligt Lissabonfördraget.

Att meddelandet kom via Facebook är signifikant. Det händer väldigt mycket intressant inom området sociala medier just nu. Kolla in och lär. Det kommer inom kort även att påverka vanliga företag och organisationer.

Jobbrotation – för att undvika suboptimering

Jag gillar Martin Fowler och hans bolag Thoughtworks också för den delen.

På sin sajt skriver han om jobbrotation och i ett avsnitt står det så här om geografisk rotation:

My sense is that geographic rotation will be one of our key techniques to avoid the company dividing into national fiefs. We are very much of the lean belief that local optimization often gets in the way of global performance. So we need people to think of the company’s success as a whole rather than the success of the office they work for.

Läs mer på http://martinfowler.com/bliki/Rotation.html

På IRM där jag jobbar har vi delat upp oss i fyra mindre bolag trots att vi totalt inte är fler än 50 personer. Avsikten är att resultatet skall bli bättre och effektivare via fokuserad inriktning och tydligare ansvar. Min fundering är att kanske gäller ovanstående citat även för våra respektive bolag. Om vi lyckas lokalt minskar vårt gemensamma resultat.

Är det så? Är det en oundviklig effekt av uppdelning i olika bolag?