En bok skriven på endast 4 dagar

Påven Johannes Paulus dog i april 2005. Många människor sörjde honom, speciellt i Polen, där han var född och uppväxt.

Ett polskt IT-företag öppnade en webbsajt för de som ville skicka in berättelser om vad påven hade betytt för dem i deras liv. På endast 4 dagar fick man in 1,1 miljoner inlägg. Innehållet var tillsammans så omfattande att man kunde ha satt samman 35 böcker. Man valde att ge ut en bok. Den blev bästsäljare i Polen det året den kom ut.

Internet och den tvåvägskommunikation som det ger möjlighet tillär dramatiskt annorlunda. Det kommer att förändra världen som vi känner den. Vi är nog bara i början av den förändringen från envägskommunikation via trycksaker och nuvarande webbplatser(för företag och organisationer) till en verklighet där det finns verklig tvåvägskommunikation där alla ger sitt bidrag.