Börsläget är inte osäkert – det kommer att sjunka mer…

Problemet är skuldkrisen och de stora riskerna som finns. Det går idag inte att räkna på företagens vinster enbart.

Fler och fler inser det omöjliga i att hela tiden låna mer för länder i södra Europa med dålig konkurrenskraft, obefintlig tillväxt, dålig ålderstruktur och svag skattekultur. Krispaketen leder bara till åtstramning och det ger ännu mindre tillväxt.

Jag tror faktiskt att det vore bättre om man bröt Euro-samarbetet med de länder som inte klarar sina lån själva. Det skulle leda till en akut kris, men det är bättre än att krisen kommer om 2 år med ännu större konsekvenser. Som det nu verkar blir det en lång krisperiod med olika krispaket.

Kanske man t.o.m. skall se de två senaste årens uppgångar som ett hack i kurvan neråt efter finanskrisen 2008 och att börsvärdet skall halveras från nuvarande nivå. Sannolikheten för det är inte försumbar och den ökar ju mer tiden går.

Jag själv tycker att priset på de aktierna på börsen är väldigt låga, men medel och lång trend är fortfarande nedåt därför avvaktar jag med att köpa. Autoliv kostar bara 361 kr idag. Det är ett kvalitetsbolag som jag sålde aktier för drygt ett halvår sedan på 540 kr.

Nästa vecka kan det sjunka mer för det skall vara krismöten med G8:s finanschefer kring behov av större krisfonder… Det kan bli negativt för index.
Likaså har många börjat inse att USA kommer att gå in i recession(se Affarsvärlden), oavsett åtgärder från FED. Det kan påverka negativt nästa vecka.

Läget är inte alls osäkert. Börsen kommer att sjunka mer. Antingen blir det kris inom ett par månader eller om 2 år.

Märklig utveckling på börsen – börskrasch snart?

Jag blir negativt överraskad av börsens utveckling.
Jag trodde på ett lättnadsrally igår morse, men så blev det inte alls.

Jag själv satsar på att gå lång i OMX BEAR med 25% av min egen portfölj. Jag har tyvärr fortfarande kvar en del lik i lasten i form av småbolag som inte går att sälja nu(20%), men jag är glad att jag sålde av andra innehav tidigt. Har sedan 30% i gruvbolag (guld) och är utöver det likvid.

Har läst fler bloggar som talar om kommande krasch. En ny är amerikanen Harry Dent som jag hittade på yahoo finance: Yahoo Finance – Harry-Dent-major-crash-coming

Harry Dent är ingen okunnig person utan har bra bakgrund. Han har en egen site. Harry verkar bra på att förutse marknadens utveckling även om exakt tidpunkt är svårt för långsiktiga förutsägelser.

Han utgår från demografi och därmed amerikanska familjers konsumtion. Efter 47,5 års ålder för föräldrarna sjunker konsumtionen i samband med att barnen flyttar ut. Så är det för en stor mängd familjer idag, nämligen barnen till babyboomen efter 2:a världskriget. Det innebär negativa utsikter för ökad konsumtion framöver. Harry har förutsett Bull-perioder tidigare och är Bearish sen ca två år. I hans scenario från februari 2011 sjunker index 20-30% i två omgångar med början efter sommaren i år. Under våren/sommaren förutsa han en stark utveckling till nu – han var t.o.m för positiv. Det enda han prickat närmast perfekt är guldpriset. Harry tror dock på sjunkande priser även på metaller, bostäder och råvaror och en kommande krasch likt Wall Street-kraschen på 20-talet.

Risken för den utvecklingen är stor tycker jag. Jag tror faktiskt på en ”krasch” >25% ner innan sommaren 2012. Kanske har den redan börjat.

Om ni vill läsa mer finns några gratisdokument från Feb 2011.

Detta är bara en av alla som är negativa.

Det mest positiva som jag ser nu är att Obama börjar tala om stimulans igen. Kanske ett QE3. Ryktet om QE2 innan beslut och vid beslut vilket ledde till bättre utveckling för index förra året. Skall strax lyssna på hans tal ikväll.

Kortsiktigt bör det ske en vändning uppåt snart. Kanske imorgon efter en negativ öppning som följd av att Dow Jones ligger negativt. Ner 2,2% ner för en kvart sen.

Tror ni på den utvecklingen också? Kommentera gärna.