Börsläget: Om det inte rasar så stiger det väl!

I grunden är börsläget positivt.  Hindret är EU-krisen. Krisen har lindrats eftersom likviditeten höjts inom EU. Följdverkningarna av en grekisk kollaps kommer inte att försätta franska och tyska storbanker i konkurs. I alla fall inte på kort sikt.

När Grekland hamnar i kris kommer börsen att sjunka men snart återta förlorad mark. Om spridningsrisken till de stora länderna inom EU ökar sjunker börsen mer långvarigt.

Det som driver börsen uppåt är den gryende amerikanska optimismen. Amerika verkar få upp farten igen. En annan stark faktor är erfarenheterna av de två senaste kriserna. Eftersom både krisen 2008 eller den i Q3 2011 har följts av stigande kurser har riskerna för ras minskat avsevärt. Snart inser de stora institutionerna och de stora fonderna som jämför sina resultat med index att de måste gå in. Annars blir resultatet för dem gentemot index för uselt.

Mobil datatrafik exploderar

Antalet mobila telefoner som kräver bra prestanda i nätverket växer lavinartat de närmaste åren. Priset för en bra Androidtelefon bedöms 2012 sjunka till under en tusenlapp. Lägre pris och fler enheter spär på behoven ytterligare.

Telefonoperatörerna har i år minskat sina investeringar i nya nät till följd av den senaste krisen. Ericsson som är beroende av dessa investeringar redovisade ett svagt kvartalsresultat i veckan.

Borde inte explosionen av datatrafik göra att investeringarna i nät ökar? Köpläge i Ericsson? Och säljläge i telekomoperatörerna när det blir uppenbart att det krävs stora investeringar? Tydligen har Ericsson senaste kvartalet satsat på denna utveckling när man valt att sänka priset för att öka marknadsandelen i USA. Var det rätt strategi? Klarar Ericsson av att höja priserna igen? Blir behoven tillräckligt stora? Jag tror det.

User Interface(UI) för appar är enklare att utveckla

Har testat att bygga några enkla appar för Android. Det slog mig hur mycket enklare det är att bygga User Interface(UI) för dessa appar än att skriva HTML+javascript för en webblösning. Flera saker ligger bakom detta faktum. Apparna har färre möjliga alternativ. Ett inmatningssida är en enkel sida, iofs kan den ha olika storlek men inmatningsfälten placeras dynamiskt. En nedfällbar lista fungerar av sig själv utan javascript. Det mesta fungerar enklare än i HTML.

Kommer appar att ta över även för interna applikationer inom företagen? Troligen kommer det att ske på sikt. Det behövs dock viss vidareutveckling och mognad. Idag är det komplicerat och dyrt att integrera apparna med interna system. Det man vinner på att UI-delen  är enklare förloras ibland genom att integration är mer komplicerad. Apparna har hittills mest handlat om nya lösningar med små behov av integration. Dessutom är det tidskrävande att utveckla för både Android, iPhone och Windows. Det finns fortfarande många delar som kan förenklas.

Apparna är det senaste i raden av exempel där lösningar för hemma-användare sprider sig in i företagen. Tidigare exempel är persondatorn(PC) och molntjänster( som Google Mail ) som först blev vanligt hemmavid innan företagen valde att införa dem.

Nya databasalternativ BASE och VMDBMS

Den databas-teknologi vi idag använder har varit oförändrad sedan 70-talet. Nu kommer nya alternativ eftersom de äldre  inte klarar dagens höga krav. Databasen är en flaskhals och man kan kanske inte lösa det så enkelt som att lägga till mer datorkraft. Som grupp kallas dessa databaser NoSQL, men det finns olika grundideer. No SQL skrivs numera (Not only SQL) och många lösningar bygger på SQL, men utan de gamla flaskhalsarna.

Alternativen är obeprövade i stor skala och har sina nackdelar och problem, men idéerna och tankarna bakom är intressanta.

BASE

BASE är ett annorlunda tankesätt där man tummar på en av grundreglerna. BASE betyder (basically available, soft state, eventually consistent) och bygger på idéen att man i vissa fall kan tillåta icke-konsistent data under korta perioder för användarna som några sekunder. Efter en tidsperiod blir data konsistent. Användarna av lösningarna måste acceptera detta, men det är inte mer konstigt än att saldot för kreditkort blir korrekt först några dagar efter att transaktionerna gjorts.

Läs mer på http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1394128

VMDBMS – hämtat från en produkt från Starcounter

I Java och C# finns en virtuell maskin (VM) som lagrar programmets objekt i minnet. Med RAM-databaser har man kunnat förbättra prestanda med tusentals ggr. Svårigheten och begränsningarna finns i att lagra data permanent. För det är en vanlig databas(DBMS) bättre. Med VMDBMS menas en kombination.

Jag har läst om en intressant produkt inom området från ett svenskt bolag Starcounter. Som jag förstått deras material fungerar det så här: VM lagrar normalt data i en HEAP som i detta fallet inte är RAM-minne utan istället en DBMS. Skrivningen delas upp så att enbart transaktionerna loggas direkt på disk medan själva lagringen i tabellerna sker asynkront i bakgrunden. Man får styrkan från RDBMS och hastigheten från skrivningar i RAM-minnet.

En intressant konsekvens är att man får transaktionshantering av minnet(HEAP) vilket gör att man inte behöver hantera samtidig skrivning från flera parallella processer(thread-safety). Transaktionshanteringen gör att man styr när förändringen blir synlig för andra processer.

Produkten bygger på optimistisk låsning, men det känsliga tidspannet blir kortare när skrivningarna går fort och därmed sjunker risken för konflikt.

Läs mer på: http://www.starcounter.com/VMDBMS-white-paper.pdf