Vilket är framtidens programspråk för företag?

Vilket programspråk är störst? Vad är på gång? Vilket språk skall man satsa på? Som företag eller när man vill lära sig något nytt? Ett svar finns här:
TIOBE Programming Community Index

IT-branschen sägs vara kreativ och nytänkande. När man ser dessa resultat undrar man om det inte är det motsatta. Eller är för att man gjort så stora projekt/investeringar i C att man inte kan göra annat än att fortsätta?

Ett kriterium borde vara att välja det programspråk/miljö som ger bäst produktivitet. Det argumentet borde styra både nystartade och etablerade företag. Dynamiska språk som Ruby och Python har en potential men det är mycket långt kvar till världsherravälde enligt listan.

Ett annat alternativ är Microsofts LightSwitch eller liknande. Kan det förena både rapid-development med att man inte blir instängd?