4 olika kommunikationsstilar – viktigt att förstå i projekt

På en projektledarkurs för några år sedan fick jag lära mig fyra olika kommunikationsstilar.
De är:Fyra kommunkationsstilar

Man kommer fram till dessa fyra kommunikationsstilar genom att definiera två dimensioner. Den första dimensionen är från social(bryr sig i första hand om relationer) till saklig(fokuserar på fakta).

Den andra dimensionen är från stödjande till drivande. En stödjande person månar om förankring och att alla skall delta. De vill att hela organisationen ska vara se nyttan och vill att alla skall ta ett aktivt ägandeskap. En drivande person önskar framförallt förändringar. De är proaktiva och vill få fram beslut och resultat. De är otåliga och väntar inte in hela gruppen utan de går före.

Lägger man ut det skapas fyra olika sektorer och därmed fyra stilar/persontyper:

Vänskapliga(gröna enligt DISC) personer är stödjande och sociala. De vill att alla skall trivas och är mån om att alla är delaktiga. De bjuder in och tar hand om nya medlemmar och vill gärna bjuda på fika och ordna fester – enda hindret för dem är att hitta en bra anledning. De lägger stor vikt vid att alla trivs och mår bra. De brister ifall omsorgen om andra blir alltför stor och om deras omsorg går förhindrar tydlighet och resultatfokus.

Uttrycksfulla(gula enligt DISC) personer syns och tar plats och kan uppfattas som om de tycker att de är världens centrum. De har ett extrovert lärande eftersom de lär sig själva och får insikter genom att beskriva problemet för någon som lyssnar. De generaliserar ofta och är ofta bra på att se samband ur ett helhetsperspektiv. De tror att de är bra på strategifrågor, fast eftersom de ofta har många ideer hittar nya strategier hela tiden så stämmer det inte.

Ofta förstärker de en berättelse för att nå önskad effekt. Omgivningen uppfattar det beteendet som lite falskt, men det tycker de inte själva för de är inte så noga med detaljer. Deras styrka är visioner, de är bra på att övertyga och sälja in ideer och skapa engagemang. De är bra på att driva på förändring och de försöker föra in nya tankar och idéer. De är inte så bra på att göra det sista som krävs för att slutföra ett projekt. I det läget har de istället ofta bytt fokus till nästa projekt. De tar ofta snabba beslut men det går också snabbt för dem att ändra redan tagna beslut.

Pådrivande(röda enligt DISC) personer driver projekt med liten hänsyn till det mellanmänskliga. De gillar att sitta i förarsätet och styra själv, i alla fall över ett område som de kan betrakta som sitt.  Om de inte får sitt eget område att styra över så är de inte alls med i projektet utan redan på väg till något annat. Man kan se ett sånt mönster hos Göran Persson, vår före detta statsminister. Redan på 70-talet kom han kom in i riksdagen men övergav riksdagsarbetet efter en mandatperiod och återvände till Katrineholm där han senare blev kommunalråd. I Katrineholm kunde han styra själv. Efter att Göran avgått som partiledare blev han inte kvar i Stockholm utan flyttade tillbaka till Sörmland igen för att som ägare till en skogsfastighet kunna styra själv.

Om man vill få en pådrivande person mer motiverad i projektet skall man säga ”det vore bra för din karriär”. De har svårt att passa in i rollen som endast teammedlem och behöver en uppgift eller ett område de kan styra över själva.

Analytiska(blå enligt DISC) personer gillar att skapa struktur och ordning. De är de som läser alla bilagor i utskickade mail, och de kan ofta inte förstå varför inte alla andra gör detsamma. De skapar ofta strukturer vid sidan av den egentliga uppgiften. De strukturerna kan vara bra på sikt, men ofta är det för kostsamt och oftast inte nödvändigt. De anser oftast att de inte är klara. De blir nämligen aldrig 100% klara.

Analytiska personer har ett i huvudsak inåtriktat lärande. De vill vara ifred när de lär sig själva. De lär sig genom att hämta fakta från böcker och andra källor. Analytiska kan uppfattas som tysta och inte delaktiga, men när de får utrymme och uttalar sig är det oftast genomtänkt. Om en analytiskt person tar ett beslut så ligger det fast och ändras inte i första taget. Problemet är att det är svårt att ta beslut för det finns ju alltid ytterligare en aspekt som man borde undersöka och ta hänsyn till.

Vilken persontyp är du?
De flesta upplever själva att de är en kombination av de fyra persontyperna. Det är normalt att man har olika stil i familjen, på arbetet och ibland sina vänner. Man kan även byta stil när man blir stressad. 

Personer i din omgivning upplever att du stämmer överens med en av persontyperna och de bestämmer sig ofta inom några sekunder. Några personer gillar överhuvudtaget inte modellen för att den är inte tillräckligt exakt.

Jag själv uppfattas av omgivningen som social, ofta uppe till höger bland de uttrycksfulla. I vissa tillfällen är jag pådrivande och i jobbet är min uppgift till stor del analytisk, men jag tar ofta hjälp av andra mer sakliga och detaljkunniga kollegor som jag samarbetar med.

Annan kommunikationsstil i stressade situationer
Många byter till en annan stil när man upplever stress. Skillnaden kan vara stor. En uttrycksfull kan bli analytisk och börja analysera det underliggande problemet till att projektet har problem och håller på att krascha. En analytisk person som upplever att det är kris kan bli pådrivande och börja dela ut order till sin omgivning. Omgivningen blir mycket förvånad och osäker och vet inte hur de skall reagera om skillnaden i stressade situationer är stor.

Paradox
Modellen hjälper mig att förstå och acceptera andras beteende och jag kan anpassa min kommunikation. Jag blir mer tolerant när jag inser att det finns andra synsätt som egentligen är lika naturliga och självklara för andra. Oftast de flesta flesta med. Paradoxalt agerar och reagerar vi oftast precis tvärtom. Omedvetet förutsätter vi att andra personer i omgivningen är precis som oss och tänker på samma sätt. Det finns en bok som heter ”Omgiven av idioter!” som beskriver hur det kan kännas.

Situationsanpassad kommunikation
Det ideala är att man kan anpassa sitt beteende och sin kommunikation beroende på den man möter och den situation man befinner sig i.


Läs mer:

PowerPoint – How to present and convince your audience!

 

En mer utvecklad modell för personprofiler som jag lärt mig senare finns beskriven på denna sida

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.