Hur fungerar algoritmen?

Jag har utvecklat en algoritm, en strategi för att köpa och sälja index som OMXS30. Man kan fråga sig hur den fungerar egentligen. Grafen nedan ger en förenklad bild. I grafen markeras köp med de gröna pilarna och de blå strecken och sälj med de röda pilarna och linjerna.

StrategiExempel

Detta sätt kallas Swing Trading och finns beskrivet på bl.a. wikipedia. De flesta på börsen försöker göra det över t.ex. 4 års cykel genom att köpa när det är billigt i lågkonjunktur och sälja i högkonjunktur. Denna strategi gör det med några dagars eller några veckors cykel istället.

Därefter återstår allokering och riskhantering vilket är svårare än man tror. Det går inte att automatisera utan det krävs talang, mental styrka och erfarenhet.