Finding investors and team

I’ve currently meeting people to find a supporter profile. He or she will lead the team. Supporters have strong people skills and listens and understands what motivates each team member. Supporters help each team member to find their FLOW and stay within it.

WD Profiles Supporter

Roger Hamilton Wealth Dynamics

Wealth Dynamics Profiles

Olika framgångsrika entreprenörer med väsentligt olika strategier. Var och en har en Profil där de har verkligt Flow. Områden där de arbetar utan ansträngning.

Samma struktur kan användas för att beskriva ett företags processsteg från ide till fullt etablerad automatiserad verksamhet.

WD Process

De olika sidorna runt kvadraten grupperar frågeställningar kring det ”det nya eller etablerade initiativet” på ett intressant sätt. Man kan säga att för den övre sidan av svarar på frågan ”What?”, dvs Vad ska vi skapa, Vilket behov ska vi tillmötesgå? Vad är det senaste? Vad kommmer i framtiden? Vad ska vi kombinera för att skapa något nytt?
Det följs av ”Who?” runt People-aspekten t.ex. målgrupper och teamsammansättning. På nedre sidan är frågan ”When?” och till vänster är frågan ”How?”. Över alltsammans svävar frågan ”Varför?” – vilket också är den ”andliga” frågeställningarna kring identitet, passion och drivkrafter.

Man säger även att de som finns på vänster sida kan döda alla nya initiativ under ”What?”. Antingen behöver inte den typen av personer delta i det initiala arbetet eller så är de medvetna om riskerna och håller själv tillbaka sina naturliga frågor.

Sidorna på kvadraten motsvarar även olika typer av företagsamhet. Alla varianter är framgångsrika i sig, men man kan t.ex. fråga sig om vilken typ av förändring ger störst effekt och även ifrågasätt ifall man verkligen ska kombinera olika typer av verksamhet i en och samma enhet.

TypesOfBusiness