Framtiden – det löser sig alltid!

 

Traktor

Min morfar hade en Allis-Chalmers från 1948 med hela 18,4 hk. Morfar lät mig köra den själv på gården från det jag var 12 år. Vilket äventyr och vilken tillit!

 

Min vän Peter skrev om traktorns betydelse för utvecklingen av världen de senaste 100 åren. Hans poäng var att:

  • vi fått mer mark att odla när hästarna minskade
  • plogen efter en traktor går djupare och effektivare
  • högre effektivitet, lägre kostnader mm

Jag kommenterade:

I London i början av 1900-talet så räknade någon ut att fortsatt tillväxt i samma takt skulle den innebära att 1940 skulle alla gator i City fyllas med hästskit upp till en nivå av 6 meter.

Vår förmåga som människor att bedöma utvecklingen i framtiden har brister men vår förmåga att skapa oro inför framtiden är stor. Om inte det som skedde i London hade varit en verklig rädsla för dåtidens människor så skulle jag knappast känna till den faran över hundra år senare.

Jag är förtröstansfull inför framtiden och jag tror på vår samlade förmåga att lösa våra problem. Det gäller även på miljöområdet. För drygt femtio år sedan var Stockholms ström så förorenad att ingen trodde att vi skulle kunna äta fisk från Strömmen.

Detta betyder inte att jag är emot att vi blir miljömedvetna, eftersom denna medvetenhet är en motkraft mot överdrifter. Medvetenheten växer och det är nödvändigt och grunden inför framtida utveckling. Ökad medvetenhet hos stora folkgrupper är det som räddade Stockholms ström och som kommer att rädda världen även om det kan bli många stora kriser på vägen dit.

På samma sätt utvecklas medvetandet hos hela mänskligheten inom andra områden som andlighet och vi förstår vikten av att visa omsorg för varandra. Vi inser brister och vi hittar lösningar.

Just nu i samband med valet talas mycket om den mörka utvecklingen i samhället som sker parallellt med det ljusa. Medvetenheten hos folket gör att det hålls inom rimliga nivåer. För SD kommer aldrig att bli mer än ett 25% parti. Många är helt i onödan är rädda att de helt ska ta över och hota demokratin. Jag förstår inte att fler inser vilken omotiverad rädsla det är. All negativ bull-shit i nyheterna och rubrikerna och urvalet kommersiell media har gjort att jag själv tappat intresse för att följa valet. Det som sägs är också en upprepning av vad som sagts i tidigare valrörelser.

Fler och fler blir medvetna om att den nuvarande demokratin inte fungerar. Ingen politiker har gått ut med ”Nu ska vi minska möjligheterna och resurserna till skolan drastiskt!” Det har i alla fall hänt de 25 senaste åren i vår demokrati. Ett exempel är Karl-Erik Edris som skriver i detta nyhetsbrev en recension av Lester Browns syn på demokrati i hans goda framtidsvision i boken Plan B 4.0 och om hur man kan tolka filmen Avatar.

Min övertygelse är att det inom femtio år kommer det att växa fram något mycket bättre sätt för folkstyre. Den kommande ekonomiska krisen (de återkommer alltid) kommer att att visa att Italien och andra länder via sina demokratiska processer inte förmår att inse sitt eget (ekonomiska) bästa. Sannolikheten för att EU rasar är jättelåg och risken för att utvecklingen som helhet går bakåt är noll, men krisen gör kanske att de kommer att toppstyras av experter från EU centralt eftersom Tyskland och norra välmående länder i norra Europa inser att deras (ekonomiska) välmående är hotat. Detta centralstyre är kanske en förberedelse inför ett framtida elitistiskt styressätt som vi idag inte ens kan föreställa oss, men som Platon förutsåg i boken Staten.  I ett utdrag från beskrivningen på wikipedia står: ”Platons kritik av demokratin bygger på hans åsikt att den är instabil och lätt kommer att slå över i diktatur, det vill säga tyranni. Hans ståndpunkt är förvisso elitistisk, men eliten bör drivas av en önskan att tjäna helheten.”. Platon menade att världen skulle styras av eliten antingen genom att filosofer blev kungar eller att kungarna blev filosofer. En annan antik filosof Sokrates konstaterar: ”De riktiga filosoferna tar avstånd från politiken, medan de som söker personlig makt dras dit. De som är bäst lämpade att leda samhället är alltså de som inte önskar det, medan de som önskar det är (just därför) mycket olämpliga.”. För att det ska fungera måste den nya inse att de inte ska vara så involverade i alla detaljer utan deras roll sätta ramarna och inte detaljstyra utan tillåta mångfald. Det ger utrymme för lokalt folkstyre och minskar nationalstaternas betydelse och ökar det lokala självbestämmandet. Många i västerlandet kommer att ha engelska som gemensamt språk och de lokala skillnaderna i svenskan kommer att öka. Det är trots allt stor skillnad på Malmö/Lund och Stockholm/Uppsala i både kultur och språk. Köpenhamn blir viktigare för regionen än Mälardalen. Så har det redan varit historiskt för Skåne under en majoritet av de senaste tusen åren.

Om medvetenheten hos stora delar av befolkningen ökar inför vilka brister och framförallt möjligheter det finns idag så snabbar det på utvecklingen. Vi inser att pengar och mer saker inte är det som gör oss verkligt lyckliga. Vårt sätt att visa omsorg och leva tillsammans genom att skapa meningsfulla relationer och nå resultat i mindre grupper är viktigare. Idag ser jag redan tecken på denna utveckling. Min uppfattning är att Facebook, Youtube, poddar och liknande verktyg kommer att visa sig bli avgörande eftersom de gör att vi lättare kan samlas och dela erfarenheter med varandra och lära av de vi själva bedömer är kunniga förebilder.

Det nuvarande sättet att lära på universiteten i en i grunden hierarkisk modell ersätts av något där vi lär av varandra där alla lär av varandra i mindre grupper. Det ger bättre möjligheter för människor att reflektera och få perspektiv vilket egentligen var tanken med universiteten men som inte är det i samma grad idag. Vi tar in kunskap av varandra hela livet utan egentlig ansträngning som exempelvis att läsa texter på Facebook från människor vi känner till och litar på. Detta ägnar jag mig åt att nyfiket undersöka och lyssna in istället för att låta mig påverkas negativt av massmedia och allt (häst 🙂 )-skit som också finns.