Coacher

Här är ett antal coacher som jag tycker bidrar med värdefulla tips och råd.

ashley-cooper-headshot

Ashley Cooper http://ashley-cooper.com/

Dan Martell

Dan Martell http://www.danmartell.com/

ilab-express-roger-square

Roger Hamilton http://www.rogerjameshamilton.com/videos/

Jag har gjort en förteckning över ett antal Youtube-videos som inspirerar mig här.

Annonser