Därför växer Sverige!

Intressant krönika av Claes Hemberg på Avanza som med en positiv grundsyn beskriver vad som utmärker svenska bolag:

En annan sak som utmärker svenskar är fokus på arbete. Min syster bor sedan fem månader i Melbourne och har fullt upp med fixa ordning hemma och att hjälpa sina tre söner i sin nya skola. Hon passar på och går en Mastersutbildning och har genom den fått kontakter i arbetslivet i Melbourne.

Det intressanta är att alla skandinaver frågar henne hela tiden om hur det går med jobb. De som har anglosaxisk bakgrund ställer inte samma frågor.

Vi svenskar definierar oss själva till stor del med vårt yrke och vårt jobb.

Business Is NOT About $$$

Ni kanske tycker det här är galet, för pengar och intäkter är grunden för alla företag och entreprenörskap, men jag är övertygad om att inställningen till pengar är central om man vill nå bortom det vanliga.

Michael Bloxton beskriver det i den här korta videon. Videon har nästan inga visningar på youtube, men jag har hört samma sak i flera sammanhang.

Ett känt exempel är boken ”Rich Dad, Poor Dad” som är så känt att det finns beskrivet som begrepp på wikipedia.

 

Företagskultur för ömsesidigt lärande

Värderingar

Denna tabell är hämtad från ett föredrag om facilitering av Frank Stenman, Lorensbergs organisationskonsulter. Det är viktiga värderingar för lärande organisationer som vill stödja samarbete mellan olika människor, roller och grupper. De stöder också mångfald. Det kan verka förvillande enkelt och självklart, men att verkligen leva efter dem i hela organisationen är svårt, ibland nästan omöjligt. Om man lyckas leva efter dem alla har man fått en företagskultur som stöder ömsesidigt lärande.

Tyvärr finns många exempel på motsatsen. De som sticker ut hakan och säger som det är blir ifrågasatta av gruppen. Man uppmanar ibland nya kollegor att ”hålla låg profil” för att de skall  fungera i denna typ av organisationer. Man säger sig leva efter dessa värderingar, men gör det inte i praktiken. Dessa organisationer går miste om intäkter och möjligheter som hade kommit fram om större öppenhet och fler personer hade fått möjlighet att lämna sina bidrag.

Frågan är också vad man skall göra om man upplever att man arbetar i en organisation som präglas av andra grundvärderingar. Skall man byta organisation? Skall man stanna och utmana och ifrågasätta det man tycker är fel? Visst skall man försöka förändra genom strida för sina åsikter, men jag vet också att det inte är en lätt fråga. Ibland vore det kanske skönare om man inte såg bristerna i organisationens företagskultur. Det är intressant att denna typ av kunskap, dvs organisationslära ingår i kraven på arkitekter enligt Microsoft. Organisationslära ingår som en viktig del i deras certifieringsprogram för arkitekter.

Läs mer om lärande i organisationer:
http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arp/argyris2.html