Twitter är kanske nåt bra i alla fall

Jag följer Tony Robbins på Twitter. Det kanske är nåt bra i alla fall. Idag skriver han:

The three things we crave most in life — happiness, freedom, and peace of mind — are always attained by giving them to someone else. Conway

Man skall alltså ge lycka, frihet och frid till sin omgivning för att få det själv. Nåt att tänka på.

Annonser