Twitter är kanske nåt bra i alla fall

Jag följer Tony Robbins på Twitter. Det kanske är nåt bra i alla fall. Idag skriver han:

The three things we crave most in life — happiness, freedom, and peace of mind — are always attained by giving them to someone else. Conway

Man skall alltså ge lycka, frihet och frid till sin omgivning för att få det själv. Nåt att tänka på.