Agile Change Mgmt

Fredric Laloux

Fredric Laloux har skrivit en bok Reinventing Organizations och blivit väldigt känd. Boken används i alla möjliga sammanhang och sättet att organisera som kalla TEAL är beskrivet i boken. Här beskrivs en koppling till Agilt utifrån hans teorier i boken.


Simon Sinek

Jag längtar efter att arbeta i en organisation som Simon Sinek talar om i denna video:
 Simon Sinek

Charles Eisenstein

Charles är författare och föredragshållare. Han har en spännande framtidsvision.