Uttrycka känslor i ord

För att må bra och utvecklas i team behöver man uttrycka sina känslor. Det kan vara svårt att hitta rätt ord. Här är ett hjul jag hittade som jag tycker hjälper mig att bli tydligare.

Läs mer om det på https://www.thejuntoinstitute.com/blog/the-junto-emotion-wheel-why-and-how-we-use-it

Själviskhet och gemenskap – ur flera perspektiv

Själviskhet är ett negativt ord i vår kultur, men det finns flera sätt att se på själviskhet. Vi är alla själviska utan att vi är medvetna om det. Gemenskap är ett positivt ord. Det är något vi alla förväntas längta efter och bidra till.

En del drar sig undan gemenskap och vill inte delta. Det kan uppfattas som själviskt, men det kanske beror på att de hela tiden känner krav på att anpassa sig till andra. De är viktiga för gemenskapen eftersom de lyssnar in och möter andras behov. Det kan lätt blir för mycket och därför behöver de dra sig undan och de upplever frihet när de kan vara sig själva helt utan krav.

Andra personer är så trygga i att vara sig själva när de är tillsammans med andra och del av ett sammanhang. De är utåtriktade, sociala och relationer med andra ger energi. Om de vill göra en sak när de är i en gemenskap med andra så går de direkt till handling utan större betänkligheter. De anpassar sig inte nämnvärt till de andra. Deras vilja och initiativkraft bidrar till gemenskapen. Det är också själviskt – fast på ett helt annat sätt.

Hur vi bidrar till det gemensamma och om vi uppfattas som själviska är helt upp till vilket perspektiv man tar.

Börja med att skapa rapport mellan dig och andra

För att din workshop ska bli riktigt bra behöver man skapa en samhörighet, öppenhet och grundläggande tillit. Det finns ett begrepp från NLP som heter rapport. För att uppnå rapport i ett umgänge behöver man befinna sig på samma våglängd och man bör inte framhäva olikheter och skillnader. Om man koncentrerar sig på det man har gemensamt minskar motstånd, misstro, rädslor och andra negativa känslor. Det som uppstår är tillit och förtroende.

Det är ett naturligt beteende vi alla har att vi anpassar oss till den andre. Om man ser ett par som är väldigt intresserade av varandra kan man se att de sitter på samma sätt och rör sig på liknande sätt i gester i samma tempo. Det är möjligt att skapa rapport med tre samtidigt om man talar med samma språk och ordval som en, anpassar tempot till en och sitter med kroppen som en.

Rapport och pacing är en del av retoriken som beskrivs väl här: http://www.tarni.com/fakta/Kommunikation%20och%20retorik.pdf

De första fyra minuterna i varje tillfälle man ses är avgörande. Speciellt i en workshop där deltagarna inte känner varandra. Här finns exempel på bra övningar för att starta upp en workshop på ett bra sätt som bidrar till kreativitet och nytänkande: https://antrop.se/aktuellt/2020/5-incheckningar-som-gor-dig-mer-innovativ/

Vad är ett öppet hjärta?

Fick en fråga om vad är ett öppet hjärta och hur kan man få det. Det går att vara kärleksfull på ytan och uppfattas så, men det blir mer kraftfullt om det kommer helhjärtat inifrån.

Vad är ett öppet hjärta?

  1. Ge villkorslöst. Det stärker min förmåga att ge via ett öppet hjärta.
  2. Våga släppa in några vänner eller partners i din värld och lita på att de vill dig gott. Visa tillit trots riskerna och visa din sårbarhet.
  3. Ge utrymme för det andliga och gudomliga och lita på att du blir ledd i livet.
  4. Inre och yttre trygghet är viktigt. Du kan känna dig trygg med att du inte behöver göra något för att bara få vara och för att bli accepterad.
  5. Ta emot människor, alla människor, som om de är sända till dig.

Ibland förmår jag vara öppen. För mig är det lättare i ett sammanhang där jag möter andra likasinnade. När jag blir stressad av olika saker tappar jag ibland denna förmåga. Det kan vara förväntningar från andra, otillfredsställda behov hos mig eller rädsla och osäkerhet. Livet handlar om att lära sig att bli mer trygg och inte hamna i sådan stress lika ofta och bli mer medveten om vad som stressar mig och lära mig hur jag kan hantera sådana situationer bättre.

Doktorns råd


VILA

1. Egentid varje dag.

2. Skärmfri söndag.

3. Skriv en tacksamhetsdagbok.

4. Utöva stillhet varje dag.

5. Ät en måltid per dag vid matbordet – utan telefon, surfplatta eller dator.

ÄTA

1. Avnormalisera socker (och rensa smaklökarna).

2. Ät fem olika grönsaker varje dag.

3. Ät all mat inom ett ätfönster på 12 timmar.

4. Drick åtta små glas vatten per dag.

5. Renodla maten och undvik livsmedel med fler än fem ingredienser.

TRÄNA

1. Gå minst 10.000 steg varje dag. 

2. Någon form av styrketräning två gånger i veckan.

3. Någon form av högintensiv intervallträning två gånger i veckan. 

4. Inför pauser på jobbet då du rör dig.

5. Träna sätesmuskulaturen dagligen

SOVA

1. Skapa en helt mörk sovmiljö.

2. Tillbringa minst 20 minuter utomhus varje morgon.

3. Skapa en rutin för sänggåendet. 

4. Låt hjärnan komma till ro.

5. Allt koffein intas i god tid före 18:00

Nytänkande om vård och organisationer i Holland

Organisationen i Holland som är nytänkande heter heter https://www.buurtzorg.com/ Grundaren heter Jos de Block. Här talar han om sin bakgrund och ideer: https://youtu.be/SSoWtXvqsgg

Frederic Laloux heter författaren som skrivit boken Reinventing Organisations. Han talar även om Buurtzorg. https://youtu.be/2GlG_ESETgo

I Bålsta finns ett företag som heter Grannvård  https://www.grannvard.se/  som arbetar på liknande sätt.