Enneagram fungerar

Under många år har jag varit skeptisk till detta verktyg för att förstå vilken persontyp som jag är, men nu är jag fascinerad över den.

Enligt testen så är jag typ 7 – Entusiasten. När man läser den inser man att beskrivningen innehåller både styrkor och brister och för mig blir det mer trovärdigt när man redovisar både positiva och negativa egenskaper.

Här är en test om du är nyfiken på vilken typ du är själv. https://www.truity.com/test/enneagram-personality-test

Varför perfektionister blir deprimerade

I den här videon förklarar en psykolog och terapeut detta viktiga samband.

Jag är inte riktigt så drabbad som många andra av perfektionism, men jag känner igen mig i nästan alla beskrivningar. Jag har höga krav på mig själv och jag har haft låg självkänsla. Jag önskar jag lyssnat till denna video tidigare i mitt liv.

Polaritet mellan maskulint och feminint ger energi och livskraft

En modell som kan hjälpa oss förstå hur vi agerar i mötet med andra människor är denna som bygger chakran och begrepp som maskulint respektive feminint. Maskulint är inte detsamma som manligt. Det finns stor andel svenska kvinnor som är i huvudsak maskulina i sin framtoning. Arbetslivet kräver oftast att maskulina drag för att konkurrera om de eftertraktade positionerna. Denna modell är en generalisering och förenkling av en komplex verklighet av det som sker i ett möte mellan två människor.

Hämtad från Rahasys presentation av kursen Taste of Tantra

För att förstå modellen behöver man utforska varandra med nyfikenhet och förstå vem som står för den kraftfulla energin(plus) och vem som agerar utifrån ett mottagande(minus) i bilden som jag hämtat från Rahasya och hans presentation av sin kurs Taste of Tantra.

Vem som ger och vem som tar emot är olika inom varje chakra.

Första chakrat(maskulint) står för trygghet, tydlig gränssättning, långsamhet och stabilitet. Det är jordnära och djupt och flyttas inte alls oavsett vad som sker på ytan. Det står för makt, ordning och reda, disciplin och är också grunden till tillit. Det handlar om att ta ansvar och skapa en god och trygg gemenskap. Det känns tryggt att vara i en sådan maskulin energi, inom den ram och gräns för allt som sker. En ointaglig borg med rättvisa och jämvikt för de som befinner sig innanför borgens väggar. Den svarta sidan är att allt står alltför stilla. Det är svårt att förändra. Det kan uppfattas som tråkigt förutsägbart och livskraften saknas.

Andra chakrat(feminint), det sakrala, är energin bakom njutning och skapande och ett överflöd av livskraftens energi. Det är känslor och kreativitet. Det skapar liv och är essensen för sexualitet. Det charmar och förför. Det förändras hela tiden. I sin svarta variant så kan det leda till missbruk och gränslöshet och kan uttrycka sig i alkohol, droger, sex och spelmissbruk. Det leder i sin ytterlighet till kaos. Det första och det andra chakrat strävar åt motsatta håll i inställningen till livet. Det är därför balans mellan första och andra chakrat är så viktigt. Tillsammans är de grunden för liv. Det är grunden för verklig samverkan.

Tredje chakrat(maskulint) står för viljekraft och kallas även solar plexus. Viljekraften inom människan är så stark att den kan förflytta berg om den är grundad och balanserad. Utan grund är uttryck för viljekraften flyktig och inte värd att lyssna till oavsett hur högt den ropar. En sund och välgrundad viljekraft ger energi åt allt och är skön att möta och ta emot. Man känner sig sedd och bekräftad av att möta denna viljeyttring särskilt om den kombineras med ett varmt hjärta från fjärde chakrat.

Fjärde chakrat(feminint) är villkorslös kärlek och vad vi alla längtar efter att möta, att ta emot, från en annan människa, från våra föräldrar och våra barn. Dess motsats är rädslan.

Kärleken är tålmodig och god
Den är inte stridslysten
Skrytsam eller uppblåst
Den är inte utmanande, självisk
och den brusar inte upp
Den vill ingen något ont
Den finner inte glädjen i orätten
Den gläds med sanningen
Allt bär den, allt tror den
och allt hoppas den och den uthärdar allt

Det är svårt att känna sig värdig att ta emot all denna kraft och det krävs att mottagaren har en självbild, att hen kan ta emot. Dess svarta och mörka sida är medberoende och oförmåga att bryta sig loss när beroendet och relationen är osund och borde avslutas.

Femte chakrat(maskulint) är halschakrat. Det är talets gåva och kreativiteten i att påverka via tal och tydlig och god kommunikation. Det påverkar och förändrar genom att det goda och välformulerade sprids. Dess svarta sida är förtal och skvaller.

Sjätte chakrat(feminint) är det allseende ögat och visheten. Det är den förmåga som kan se bakom ytan och förstå det outsagda. Det är att förstå helheten och se med klarsyn på någon företeelse eller något som är på väg att skapas. Det är förmåga att se in i framtiden. Det är intuition.Det är gruden, syftet och källan till den manifestation som människan gör via alla de andra lägre chakrana. I sin mörka form skapar det drama och misstänksamhet. En i grunden god företeelse kan missförstås om alla underliggande nivåer misstänks bygga på en dold och ond avsikt. Kärleken förför, viljekraften kör över alla, njutningen har inga gränser, talet är falskt och hela företeelsen går över alla gränser och förstör och söndrar. Det är Den insikten gör livet omöjligt, men det kan bli följden av ett obalanserat sjätte chakra.

Det sjunde chakrat(union av maskulint eller feminint) handlar om att öppna upp för en högre medvetenhet, en högre kraft och livsenergi som en del kallar Gud . Detta chakra handlar om andlighet, självförverkligande och upplysning.

Det leder dig till manifestation från en vision av livet till ett gnistrande liv med oändlig möjlighet. Där du absolut vet är vi alla anslutna till livets källa, till det gudomliga och till andliga. Människans roll i livet och det som ger verklig motivation är att ta emot andlig kraft via det sjunde chakrat och kanalisera och förmedla den kraften oförstörd och opåverkad till allt levande som finns i livet. När man möts i ett utbyte av denna kraft från en annan människa via djup kontakt, via ögonens djup och den andre människans öppenhet så blir mötet himmelskt vackert och det ger liv som i det sexuella mötet när det sker på denna andliga nivå.

Detta inlägg handlar om att man kan hitta balans mellan alla dessa områden i kontakten med en annan människa. Inom några områden är den man möter plus och sänder energi och inom andra områden är den andre minus och mottaglig. Inget är rätt eller fel. Ibland är det i jämvikt och ibland förändras det och man växlar från att ge till att ta emot inom ett område.

Varje människa är en unik kombination av alla dessa charkran och krafter. Det magiska i mötet om man kan vara följsam och ibland ge och ibland ta emot allt beroende på situation. Kombination som de olika parterna i ett möte är det som gör varje möte unikt. Vi är alla en unik kombination av starka områden och områden som är öppna för att ta emot.

Polaritet är att tillåta varje finnas och uttryckas tydligt. Det är det som ger energi. Motsatsen när skillnaden mellan maskulint och feminint suddas ut minskar livskraften och energin i mötet. Polaritet är därför något gott. Det intima mötet är ett passande område att utforska och leka med både den maskulina och feminina energin inom varje chakra.

Själviskhet och gemenskap – ur flera perspektiv

Själviskhet är ett negativt ord i vår kultur, men det finns flera sätt att se på själviskhet. Vi är alla själviska utan att vi är medvetna om det. Gemenskap är ett positivt ord. Det är något vi alla förväntas längta efter och bidra till.

En del drar sig undan gemenskap och vill inte delta. Det kan uppfattas som själviskt, men det kanske beror på att de hela tiden känner krav på att anpassa sig till andra. De är viktiga för gemenskapen eftersom de lyssnar in och möter andras behov. Det kan lätt blir för mycket och därför behöver de dra sig undan och de upplever frihet när de kan vara sig själva helt utan krav.

Andra personer är så trygga i att vara sig själva när de är tillsammans med andra och del av ett sammanhang. De är utåtriktade, sociala och relationer med andra ger energi. Om de vill göra en sak när de är i en gemenskap med andra så går de direkt till handling utan större betänkligheter. De anpassar sig inte nämnvärt till de andra. Deras vilja och initiativkraft bidrar till gemenskapen. Det är också själviskt – fast på ett helt annat sätt.

Hur vi bidrar till det gemensamma och om vi uppfattas som själviska är helt upp till vilket perspektiv man tar.

Börja med att skapa rapport mellan dig och andra

För att din workshop ska bli riktigt bra behöver man skapa en samhörighet, öppenhet och grundläggande tillit. Det finns ett begrepp från NLP som heter rapport. För att uppnå rapport i ett umgänge behöver man befinna sig på samma våglängd och man bör inte framhäva olikheter och skillnader. Om man koncentrerar sig på det man har gemensamt minskar motstånd, misstro, rädslor och andra negativa känslor. Det som uppstår är tillit och förtroende.

Det är ett naturligt beteende vi alla har att vi anpassar oss till den andre. Om man ser ett par som är väldigt intresserade av varandra kan man se att de sitter på samma sätt och rör sig på liknande sätt i gester i samma tempo. Det är möjligt att skapa rapport med tre samtidigt om man talar med samma språk och ordval som en, anpassar tempot till en och sitter med kroppen som en.

Rapport och pacing är en del av retoriken som beskrivs väl här: http://www.tarni.com/fakta/Kommunikation%20och%20retorik.pdf

De första fyra minuterna i varje tillfälle man ses är avgörande. Speciellt i en workshop där deltagarna inte känner varandra. Här finns exempel på bra övningar för att starta upp en workshop på ett bra sätt som bidrar till kreativitet och nytänkande: https://antrop.se/aktuellt/2020/5-incheckningar-som-gor-dig-mer-innovativ/

Vad är ett öppet hjärta?

Fick en fråga om vad är ett öppet hjärta och hur kan man få det. Det går att vara kärleksfull på ytan och uppfattas så, men det blir mer kraftfullt om det kommer helhjärtat inifrån.

Vad är ett öppet hjärta?

  1. Ge villkorslöst. Det stärker min förmåga att ge via ett öppet hjärta.
  2. Våga släppa in några vänner eller partners i din värld och lita på att de vill dig gott. Visa tillit trots riskerna och visa din sårbarhet.
  3. Ge utrymme för det andliga och gudomliga och lita på att du blir ledd i livet.
  4. Inre och yttre trygghet är viktigt. Du kan känna dig trygg med att du inte behöver göra något för att bara få vara och för att bli accepterad.
  5. Ta emot människor, alla människor, som om de är sända till dig.

Ibland förmår jag vara öppen. För mig är det lättare i ett sammanhang där jag möter andra likasinnade. När jag blir stressad av olika saker tappar jag ibland denna förmåga. Det kan vara förväntningar från andra, otillfredsställda behov hos mig eller rädsla och osäkerhet. Livet handlar om att lära sig att bli mer trygg och inte hamna i sådan stress lika ofta och bli mer medveten om vad som stressar mig och lära mig hur jag kan hantera sådana situationer bättre.

Doktorns råd


VILA

1. Egentid varje dag.

2. Skärmfri söndag.

3. Skriv en tacksamhetsdagbok.

4. Utöva stillhet varje dag.

5. Ät en måltid per dag vid matbordet – utan telefon, surfplatta eller dator.

ÄTA

1. Avnormalisera socker (och rensa smaklökarna).

2. Ät fem olika grönsaker varje dag.

3. Ät all mat inom ett ätfönster på 12 timmar.

4. Drick åtta små glas vatten per dag.

5. Renodla maten och undvik livsmedel med fler än fem ingredienser.

TRÄNA

1. Gå minst 10.000 steg varje dag. 

2. Någon form av styrketräning två gånger i veckan.

3. Någon form av högintensiv intervallträning två gånger i veckan. 

4. Inför pauser på jobbet då du rör dig.

5. Träna sätesmuskulaturen dagligen

SOVA

1. Skapa en helt mörk sovmiljö.

2. Tillbringa minst 20 minuter utomhus varje morgon.

3. Skapa en rutin för sänggåendet. 

4. Låt hjärnan komma till ro.

5. Allt koffein intas i god tid före 18:00

Nytänkande om vård och organisationer i Holland

Organisationen i Holland som är nytänkande heter heter https://www.buurtzorg.com/ Grundaren heter Jos de Block. Här talar han om sin bakgrund och ideer: https://youtu.be/SSoWtXvqsgg

Frederic Laloux heter författaren som skrivit boken Reinventing Organisations. Han talar även om Buurtzorg. https://youtu.be/2GlG_ESETgo

I Bålsta finns ett företag som heter Grannvård  https://www.grannvard.se/  som arbetar på liknande sätt.