Nytänkande om vård och organisationer i Holland

Organisationen i Holland som är nytänkande heter heter https://www.buurtzorg.com/ Grundaren heter Jos de Block. Här talar han om sin bakgrund och ideer: https://youtu.be/SSoWtXvqsgg

Frederic Laloux heter författaren som skrivit boken Reinventing Organisations. Han talar även om Buurtzorg. https://youtu.be/2GlG_ESETgo

I Bålsta finns ett företag som heter Grannvård  https://www.grannvard.se/  som arbetar på liknande sätt. 

Avoiding Microservice Disaster

is an interesting presentation by Jimmy Bogard about a big and well known computer factory failed to build a microservice architecture. After the first attempt, which took 18 months to build with hundreds of developers, it took 9,5 minutes before the first page was presented on their brand new website

With the help of Jimmy they decided they would change one main service – the search engine to a completely new design:

Microservices

Instead of making 200 API-calls they reversed the arrows and collected and stored all the needed data close to the service and sure, it meant duplication of data, but the response time went down to only 1-2 sec. ServiceIndependices

This success for the search service meant sadly that they took the same model and applied it all across all divisions.

Ark2

The driving force behind this architecture was that the only way to be promoted as a manager was to grow and keep adding people to your own department. The solution architecture went from being small and focused to become many ”big balls of mud”.

Within Microservice architecture you often come across examples of Conways law:

Conways law

Which interestingly is summaries in Jimmy law reagarding architecture:

Jimmys law

Is the opposite true? If you start with a healthy and good organization with the right incentives – then the micro service architecture will follow.

Inverse Conway

 

 

Framtiden – det löser sig alltid!

 

Traktor

Min morfar hade en Allis-Chalmers från 1948 med hela 18,4 hk. Morfar lät mig köra den själv på gården från det jag var 12 år. Vilket äventyr och vilken tillit!

 

Min vän Peter skrev om traktorns betydelse för utvecklingen av världen de senaste 100 åren. Hans poäng var att:

 • vi fått mer mark att odla när hästarna minskade
 • plogen efter en traktor går djupare och effektivare
 • högre effektivitet, lägre kostnader mm

Jag kommenterade:

I London i början av 1900-talet så räknade någon ut att fortsatt tillväxt i samma takt skulle den innebära att 1940 skulle alla gator i City fyllas med hästskit upp till en nivå av 6 meter.

Vår förmåga som människor att bedöma utvecklingen i framtiden har brister men vår förmåga att skapa oro inför framtiden är stor. Om inte det som skedde i London hade varit en verklig rädsla för dåtidens människor så skulle jag knappast känna till den faran över hundra år senare.

Jag är förtröstansfull inför framtiden och jag tror på vår samlade förmåga att lösa våra problem. Det gäller även på miljöområdet. För drygt femtio år sedan var Stockholms ström så förorenad att ingen trodde att vi skulle kunna äta fisk från Strömmen.

Detta betyder inte att jag är emot att vi blir miljömedvetna, eftersom denna medvetenhet är en motkraft mot överdrifter. Medvetenheten växer och det är nödvändigt och grunden inför framtida utveckling. Ökad medvetenhet hos stora folkgrupper är det som räddade Stockholms ström och som kommer att rädda världen även om det kan bli många stora kriser på vägen dit.

På samma sätt utvecklas medvetandet hos hela mänskligheten inom andra områden som andlighet och vi förstår vikten av att visa omsorg för varandra. Vi inser brister och vi hittar lösningar.

Just nu i samband med valet talas mycket om den mörka utvecklingen i samhället som sker parallellt med det ljusa. Medvetenheten hos folket gör att det hålls inom rimliga nivåer. För SD kommer aldrig att bli mer än ett 25% parti. Många är helt i onödan är rädda att de helt ska ta över och hota demokratin. Jag förstår inte att fler inser vilken omotiverad rädsla det är. All negativ bull-shit i nyheterna och rubrikerna och urvalet kommersiell media har gjort att jag själv tappat intresse för att följa valet. Det som sägs är också en upprepning av vad som sagts i tidigare valrörelser.

Fler och fler blir medvetna om att den nuvarande demokratin inte fungerar. Ingen politiker har gått ut med ”Nu ska vi minska möjligheterna och resurserna till skolan drastiskt!” Det har i alla fall hänt de 25 senaste åren i vår demokrati. Ett exempel är Karl-Erik Edris som skriver i detta nyhetsbrev en recension av Lester Browns syn på demokrati i hans goda framtidsvision i boken Plan B 4.0 och om hur man kan tolka filmen Avatar.

Min övertygelse är att det inom femtio år kommer det att växa fram något mycket bättre sätt för folkstyre. Den kommande ekonomiska krisen (de återkommer alltid) kommer att att visa att Italien och andra länder via sina demokratiska processer inte förmår att inse sitt eget (ekonomiska) bästa. Sannolikheten för att EU rasar är jättelåg och risken för att utvecklingen som helhet går bakåt är noll, men krisen gör kanske att de kommer att toppstyras av experter från EU centralt eftersom Tyskland och norra välmående länder i norra Europa inser att deras (ekonomiska) välmående är hotat. Detta centralstyre är kanske en förberedelse inför ett framtida elitistiskt styressätt som vi idag inte ens kan föreställa oss, men som Platon förutsåg i boken Staten.  I ett utdrag från beskrivningen på wikipedia står: ”Platons kritik av demokratin bygger på hans åsikt att den är instabil och lätt kommer att slå över i diktatur, det vill säga tyranni. Hans ståndpunkt är förvisso elitistisk, men eliten bör drivas av en önskan att tjäna helheten.”. Platon menade att världen skulle styras av eliten antingen genom att filosofer blev kungar eller att kungarna blev filosofer. En annan antik filosof Sokrates konstaterar: ”De riktiga filosoferna tar avstånd från politiken, medan de som söker personlig makt dras dit. De som är bäst lämpade att leda samhället är alltså de som inte önskar det, medan de som önskar det är (just därför) mycket olämpliga.”. För att det ska fungera måste den nya inse att de inte ska vara så involverade i alla detaljer utan deras roll sätta ramarna och inte detaljstyra utan tillåta mångfald. Det ger utrymme för lokalt folkstyre och minskar nationalstaternas betydelse och ökar det lokala självbestämmandet. Många i västerlandet kommer att ha engelska som gemensamt språk och de lokala skillnaderna i svenskan kommer att öka. Det är trots allt stor skillnad på Malmö/Lund och Stockholm/Uppsala i både kultur och språk. Köpenhamn blir viktigare för regionen än Mälardalen. Så har det redan varit historiskt för Skåne under en majoritet av de senaste tusen åren.

Om medvetenheten hos stora delar av befolkningen ökar inför vilka brister och framförallt möjligheter det finns idag så snabbar det på utvecklingen. Vi inser att pengar och mer saker inte är det som gör oss verkligt lyckliga. Vårt sätt att visa omsorg och leva tillsammans genom att skapa meningsfulla relationer och nå resultat i mindre grupper är viktigare. Idag ser jag redan tecken på denna utveckling. Min uppfattning är att Facebook, Youtube, poddar och liknande verktyg kommer att visa sig bli avgörande eftersom de gör att vi lättare kan samlas och dela erfarenheter med varandra och lära av de vi själva bedömer är kunniga förebilder.

Det nuvarande sättet att lära på universiteten i en i grunden hierarkisk modell ersätts av något där vi lär av varandra där alla lär av varandra i mindre grupper. Det ger bättre möjligheter för människor att reflektera och få perspektiv vilket egentligen var tanken med universiteten men som inte är det i samma grad idag. Vi tar in kunskap av varandra hela livet utan egentlig ansträngning som exempelvis att läsa texter på Facebook från människor vi känner till och litar på. Detta ägnar jag mig åt att nyfiket undersöka och lyssna in istället för att låta mig påverkas negativt av massmedia och allt (häst 🙂 )-skit som också finns.

 

Tydlighet, inlyssnande och sårbar

I den svenska kulturen har vi gjort otydlighet till ett signum. Anledningen är att vi i vår kultur vill undvika konflikt. Konsensus har stora fördelar, men vi har gått för långt och nu kommer en motreaktion.

jordan_b_petersonJordan B Peterson är tydlig. Se Jordan B Petersons svenska fans: ”Han säger det man tänker” Han väcker starka reaktioner. Jordan hatas och hyllas för sin samtidsanalys

Han får många personliga tackbrev och har blivit viktig för många. Han uppfostrar en curlad generation och talar om ansvar och hjälper människor som gillar hans budskap att hitta sin uppgift i livet och därmed sin motivation.

Jordan är känd för den intervju som gjordes i Channel 4 i London med Cathy Newman där intervjun kom att handla om reaktioner på hans bok ur ett feministiskt perspektiv

Han är författare till bästsäljaren 12 rules of life – recension 

jordan_b_peterson12rules

Jordan påverkar unga män mycket och min son lyssnar till honom och alla hans inlägg på youtube och i poddar och han utmanar politisk korrekthet när han säger vad han tycker och han är starkt emot flum-vänsterns påverkan på universiteten och många feminister reagerar väldigt starkt emot honom.

Tydlighet innebär också att man uttrycker sin åsikt och står för den oavsett hur andra reagerar. Den som uttalar sig kan aldrig göras ansvarig för reaktionen hos andra. I så fall kan man inte säga något alls – för det finns alltid möjlighet att misstolka och reagera med ilska. Om den som uttalar sig har en blind punkt och inte inser vad som är konstigt och orimligt i ståndpunkten så reagerar omgivningen. Det innebär att en möjlighet till lärande för den som är tydlig och att unkna ideer kommer fram i ljuset.

Övriga egenskaper som växer starkt och som behövs i kombination med tydligheten är:

 • Inlyssnande
 • Sårbarhet

Inlyssnande är att man i en diskussion lyssnar till vad andra säger och upprepar deras argument. Det gör att de känner sig bekräftade och man måste verkligen lyssna för att kunna upprepa och sammanfatta. Inlyssnande är också att visa empati och visa förståelse för den andre.

Sårbarhet är att visa öppet vad man är osäker på och tydligt klargöra vad man inte kan. Fördelen med det är att andra människor kan hjälpa till, hitta sin roll, sitt sätt att bidra och tillsammans kan man nå bättre resultat.

Ovanstående är också viktigt för den framtida mansrollen, men ovanstående förhållningssätt fungerar lika bra för kvinnor. I Sverige finns det många som väljer att inte våga vara tydlig. Det är därför dessa egenskaper är önskvärda och är på stark frammarsch.

How to present and convince your audience!

Do you want to improve your results in your marketing and when presenting?

Do you want to know how to structure and know where to put the facts?

Disney Creative Strategy PPT

Meet to your audiences expectations from Disneys findings

An important finding is that people relate to

 • Emotions and feelings first
 • Reasoning second

The audience is both Left brain(logical) and Right brain(artistic). To support left brain, use facts, sign posts and reason. To support the right part of your brain you should be human, show emotions and paint a mental picture while presenting. You should address both the left and the right side in your speech but try to balance it based on your preferred style and type of audience.

Storytelling is crucial and strengthens your authority

Use the strength of storytelling. Stories gives authority to you and your speech. People listen to get insights. The result formula is “Results equals your percieved authority multiplied by their insights”.

Practice to get more authority

We are not born with authority and the ability to speak in front of a crowd. Roger Hamilton, a friend of mine, is a living proof. He used to fear standing in front of people, but after practicing a lot he is now world-famous.

Structure of the text or the presentation and some guidance.

 1. GET THEM HOOKED IN THE BEGINNING

There are several ways to get them hooked:

 • Give a strong contrast between good and bad, black and white, misery and abundance.
 • Create a mental picture
 • Visionary i.e. “I have a dream”, “One man on the moon before the end of the decade”

People love this. It makes their minds drift away. So remember to take a short pause, because they often don’t listen for 10 seconds afterwards.

 1. SUPPORT YOUR ASSERTIONS WITH
 • Facts combined with your knowledge and experience of the material
 • Reference cases or stories to show you have the authority to present
 1. TELL A GOOD STORY
  Story telling has become very popular and there are many YouTube videos if you like to learn more. Be authentic. Try to give warm feeling and make friends with your audience.
 2. GIVE INSIGHTS; INSIGHTS AND INSIGHTS
  People want to get insights and this is why they wanted you to come and present to them in the first place.
 3. LEAVE THEM IN NO DOUBT
  Have a clear message in the end. Ambivalence and questions is not useful at this stage. Use a strong and clear ending. Plan the end in detail and practice presenting it.

Additional comments:

 • Use no more than 7 slides if you want to persuade and make them take action.
 • Remember to adjust the message to the personality types. You can use these short descriptions. Top-management are often impatient and quick to decide from their first impression, finance people wants deep detailed knowledge, facts and details to lower the risk, marketing and sales wants visionary ideas, use future oriented mental pictures when speaking.
 1. GUIDING TRICKS
 • Sketch the slides on paper at first. Put them on a wall to make a straw man to be able to see the whole picture and to adjust the content and order.
 • Get input from others that you trust. In particular, get a fresh pair of eyes to check the details especially if it contains numbers!

Start with a summary with max 3 bullet points of the results/actions. Describe the structure of the presentation so that they know what to expect. Ask “Is this what you expected?” The summary is used for all quick, impatient and intelligent readers who will decide early. The summary is also useful when browsing and reading PowerPoints afterwards.

Questions and comments are welcomed after the summary. Try to give a short answer to them and not to make them uncomfortable by saying “Wait until the coming slides!” as many do. They want to show off and present the coming slides which they’ve put a lot of effort into, but if you can give them answers directly in dialogue with them you will easier get the results you want. People want dialogue. If you want you can ask them a question that will buy time and the person speaking maybe wants to make an impression by saying something clever. Let them. You will often get empathy from the crowd when someone is doing that.

Use the HEADLINES to decide on and tell the story and put them in the heading of the straw man slides on paper. Use complete sentences with a verb – no more than 2 lines long.

Remember to focus on what to say and how to stand and walk the first minutes to give a good first impression that strengthens your authority and makes them trust in you.

As a preparation some speakers prefer to meet and talk to the audience and get to understand them and adjust the focus of the speech. Other presenters want to be alone before entering the stage.

Remember who you’re talking to. It is not about you. It is about them. A TED speaker I know who was the first to be present this presentations told me he is repeating “for them, for them, for them” in his head when entering the stage. He always enters from the left and his first minute is prepared in detail.

 1. THE FINAL

Prepare a well thought strong ending and learn it word by word. Rehearse in front of an audience. Practicing and your knowledge of the material is crucial. Invite people to ask questions after you’ve gotten applauses.

People remember the start, the end and one or two surprises during the speech, stories or jokes for example. When researchers have asked them the following days people seldom remember more than these three parts.

It is not as difficult as it looks. Remember repeating is the mother of all learning! End with a clear statement.

Use this and you will be able to do great presentations, base it on a well-tested and proven structure and get much better results! Good Luck!


See also:

How to start a speech!

A comic Life after death by PowerPoint

Life after PowerPoint from TechCrunch”Prezi Is the Coolest Online Presentation Tool I’ve Ever Seen!”